Çocuklarımızı Korumaya Kararlıyız!

cocuklarimizi-korumaya-kararliyiz Çocuklarımızı her türlü şiddetten ve istismardan korumaya kararlıyız.

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun kapatılmasıyla, yerine açılan Sevgi Evleri, Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM), Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) vb. kurumlarda devlet koruması altındaki çocuklarımızın yaşadığı korkunç istismarı gündeme taşıyan haberleri, vicdanımız ve yüreğimiz sızlayarak dinledik.

Devlet tarafından ülkemizdeki yoksul, korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelere bakım, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerini sistemli bir biçimde sunmak için oluşturulan bu kurumlarda, çocuklarımızın yaşadığı şiddetin boyutları ve özellikle kız çocuklarımızın maruz bırakıldığı istismar, geleceğimizi bir karanlık içerisinde yok etmektedir!

Devlet denetimindeki bu kurumlarda çocukların karşılaştığı duygusal, fiziksel ve cinsel istismar sistematik olarak devam etmektedir. İstismara uğrayan çocukların tespit edilmesine rağmen bu durum raporlanmayarak, akla ve vicdana sığmaz eylemlerle çocukların yaşadığı şiddet ve istismarın üzerinin örtülmeye çalışıldığı ve devlet hastanelerinin buna olanak tanıdığı basında yer almıştır. Bu korkunç durum, çocuklarımızın nasıl büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu, söz konusu tehlikenin hangi boyutlara varabileceğini, çocuk merkezlerinde bulunan kız çocuklarının ve genç kızların nasıl fuhşa zorlandıklarına dair açıklamalarıyla kendini göstermektedir.

Koruma altındaki çocuklarımızın güvenliğini, psikolojisini ve sağlığını yok sayan bu sistem karşısında ‘’Artık yeter!’’ diyoruz! Çocuklara yönelik hiçbir istismar kabul edilemez. İstismarın affı olmaz, olamaz! 

Cumhuriyetimizden aldığımız güç ile çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumaya kararlıyız. İnanıyoruz ki; her çocuk, bu güzel topraklarda güven içinde yeniden koşacak ve hayallerini gerçekleştirecektir. Bizler o güne kadar, Atatürk devrim ve ilkeleri ışığında,  mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. 


04.01.2023