Çalışanların Özlük Hakları Korunmalıdır!

calisanlarin-ozluk-haklari-korunmalidir Toplumsal şiddetin geldiği durum hepimiz için kaygı vericidir.

Her gün kadınların, sağlık çalışanlarının, avukatların, işçilerin şiddete uğradığına tanık oluyoruz.

Şiddet işleyenler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Şiddet sarmalı daha da büyümeden gerekli önlemler alınmalı, şiddetin her türü ile etkin şekilde mücadele edilmelidir. Siyasetin ve ekonominin bugünkü durumu, hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, her geçen gün yükselen şiddetin de nedenidir.

Bir kez daha kamucu, laik ve aydınlanmacı bir cumhuriyetin herkesin nefes aldığı bir ülke özlemini karşılayacağını biliyoruz.

Toplumda şiddet sıradanlaşmamalı, şiddetin sıradanlaştırılmasına izin verilmemelidir!

Yaşam hakkı, çalışanların özlük hakları korunmalıdır.

Derhal önlem alınmalı, önleyici yasalar ivedi uygulanmalıdır!


06.07.2022