Çağdışı Müfredatı Reddediyoruz!

cagdisi-mufredati-reddediyoruz ÇOCUKLARIMIZIN LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak,


Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını verdiği, bilimsel temellere dayanmayan, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yer vermeyen, din öğretimini eğitimin merkezine taşıyan, evrim teorisini dışlayan, Atatürk ilke ve devrimlerine yeterince yer vermeyen; çağdaş ve laik eğitimin gereklerini karşılamaktan son derece uzak bu programı KABUL ETMİYORUZ!

Geniş katılımlı ve şeffaf bir süreçle hazırlanmış, Anayasa’nın 42. maddesinde düzenlendiği gibi Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş ve bilimsel esaslara dayalı, çocuklarımızın yetkinliklerini öne çıkaran; laik, karma, bilimsel, nitelikli eğitimi geliştirmeye odaklı bir program istiyoruz.

ÇEDES gibi eğitimin dinselleşmesine, okulların tarikat ve cemaatlere açılmasına, öğrencilerimizin laik ve bilimsel eğitim hakkının ihlal edilmesine neden olan, projeleri KABUL ETMİYORUZ!

Okullarımızda, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını, çocuklarımızın özgür düşünme yetisini ve gönüllülük bilincini destekleyecek laik, demokratik, çağdaş sivil toplum örgütleri ile iş birliğine geçilmesini istiyoruz.

MESEM gibi çocuk işçiliğinin önünü açan, çocuk güvenliğine ve uluslararası sözleşmelere aykırı projeleri KABUL ETMİYORUZ!

Çocuklarımızın düşünen ve sorgulayan bireysel olarak yetişmesine ve yaparak öğrenmesine dayalı bir yaklaşıma geçilmesini istiyoruz.

Öğretmenlerin özlük haklarını, okullarımızın fiziki koşullarının yetersizliğini, sınıflardaki öğrenci sayısının fazlalığını, parasız ve kamusal eğitim ilkesini görmezden gelen politikaları KABUL ETMİYORUZ!

Öğretmenlerin özlük haklarını geliştiren, öğretmenlik mesleğini saygın ve cazip hale getiren; kamusal, parasız ve nitelikli eğitim sistemi istiyoruz.

Anayasamızın 2. maddesi hükmü gereği sosyal bir devlet olması gereken ülkemizde çocuklarımızın okullarda beslenme sorununa ve engeline takılmasını KABUL ETMİYORUZ!

Tüm okullarda çocuklarımız için bir öğün ücretsiz yemek verilmesini istiyoruz.

Okulların mezuniyet kutlamalarını yasaklayan, mezuniyete gelen çocukların kıyafetlerini dolayısıyla yaşam tarzlarını sorgulayan, baskıcı ve gerici zihniyeti kınıyoruz ve KABUL ETMİYORUZ! 

Çocuklarımızın laik devlet ve toplum güvencesi altında özgür, özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini destekleyen eğitim politikaları istiyoruz.

Eğitim hizmetleri, Anayasa’nın 42. maddesi hükmü gereği, devletin gözetimi ve denetimi altında, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, laik ve bilimsel esaslara göre düzenlenmek ve yürütülmek durumundadır. Aksı yöndeki her türlü girişim çocuklarımızın laik ve bilimsel eğitim hakkının ihlalidir. Çocuklarımızın laik ve bilimsel eğitim hakkını sonuna kadar savunacağız!


14.06.2024