BİR TOPLUM ÖNDERİ TÜRKÂN SAYLAN

bir-toplum-onderi-turkan-saylan Toplumsal dinamikler, gelişmeler ve değişimler belli dönemlerde önemli tarihi kişilikleri öne çıkarır. 20. yüzyılın son çeyreğinde ülkemizde yaşanan gelişmeler, Atatürk ilke ve devrimlerinden geriye gidiş ve yaşanan toplumsal bunalımda önemli bir aydın,

hekim ve yurtsever olarak Prof. Dr. Türkân SAYLAN ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarih sahnesindeki yerini aldı.

Türkân SAYLAN, genel başkanlığını yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile toplumda bir aydınlanma ve çağdaşlaşma ideali yarattı. Bu ideal, yetiştirdiği gençleri ve mezunları ile bugün bir ekole dönüştü. ÇYDD’de önemli sayıda yönetici, derneğin yetiştirdiği mezunlardan... Türkân Hoca’nın hayali büyük emek verdiği ÇYDD ile geleceğe taşınmaya devam ediyor.

 

Türkân SAYLAN’ın ideallerinin ve felsefesinin en belirgin özellikleri nelerdir?

 

  • Türkân SAYLAN sorumlu bir yurtseverdir. Bu yönünü yazdığı kitabına da adını verdiği gibi “Cumhuriyet’in bireyi olmak” kavramıyla açıklar. Yurtseverlik salt söz ve duyguyla olacak iş değildir, eylem gerektirir; ulusu ve ülkeyi ileri götürmek, geleceğe taşımak için hepimiz borcumuzu toplumsal sorumlulukla çalışıp ödemek durumundayız. Bunun için herkes kendi alanında ve kendi olanaklarıyla çok büyük işler katkılar yapabilir, yaşamak demek çalışmak demektir.
  • Türkân SAYLAN toplumsal eşitliğe inanmıştır. Ulusun her bireyinin kendini geleceğe taşıyacak, yeteneklerine ve becerilerine uygun, nitelikli ve bilimsel eğitim almasını ilk ve en önemli işi olarak görür. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmadan toplumsal barışı ve adaleti sağlamak da mümkün değildir.
  • Türkân SAYLAN çözümün tarafındadır. Karşılaşılan türlü sorunlar ve engeller karşısında sorunları dile getirip eylemsiz kalmak ve geri durmak değil, sonuca varmak için bir yerden başlamak ve usanmadan çalışmak gerekir, bir süre sonra olumlu sonuçlar kendiliğinden gelecektir. Türkân SAYLAN’ı anlamış olmak sorunun değil çözümün parçası olmayı gerektirir. Sonuç odaklı çalışılırsa emek asla boşa gitmez.
  • Türkân SAYLAN barışçıl bir örgütçüdür. İletişiminde hep sakin kalır. Karşısındaki kişiye önemli olduğunu hissettirir, yargılayıp noktayı koymaz, ortak çözüm üretmeye çalışır ve farklı düşündüklerini bile asla ötekileştirmez, kazanmaya çalışır ve kucaklar. Korkuyu değil, üretimi ve umudu örgütler.
  • Türkân SAYLAN demokrasiye ve hukuka sonuna kadar inanır. Ülkesinin ve dünyanın gerçeklerini çok iyi bilir. Çözümü ne olursa olsun kamu düzeni ve hukuk içinde arar. Kamu düzeninin olmadığı yerde keyfiyet ve karışıklık vardır ve bu durum daha büyük eşitsizlikler ve hak ihlalleri yaratır. Kamu yönetimi sonuna kadar hukuka uygun, şeffaf ve demokratik olmalıdır.

 

Türkân SAYLAN ideallerinin okulu ÇYDD’dir, bizler bu okulun öğrencileri olmaya devam edeceğiz.

 

Türkân SAYLAN daha hayattayken bir toplum önderi olarak efsaneleşmeyi başaran az sayıda kişiden biridir. Aramızdan ayrılışı ile Anadolu topraklarında sonsuza kadar söylenecek bir halk türküsü gibi ölümsüzleşmiştir.

 

Hep yaşayacak Türkân SAYLAN!

 


18.05.2021