HABERLER
Basına ve Kamuoyuna

basina-ve-kamuoyuna Cumhurbaşkanının Yurttaşlarımıza Yönelik Hakaret İçeren Sözleri Kabul Edilemez!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran 2022 tarihli AKP grup toplantısında, Gezi direnişine katılan yurttaşlarımıza yönelik olarak “çürük”, “sürtük” gibi ağır ifadeler kullanmıştır. 


Bir toplumsal hak arama ve protesto gösterisi olan Gezi direnişine katılan yurttaşlarımıza yönelik, Cumhurbaşkanı’nın ayrıştırıcı ve hakaret içeren sözleri kabul edilemez. Üstelik aynı açıklamada yinelenen camide içki içildiği iddiasının da gerçeği yansıtmadığı artık kamuoyunca bilinmektedir.


Söz konusu sözler, Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri ile hiçbir şekilde uyuşmamaktadır. Anayasa’nın 103. maddesi uyarınca cumhurbaşkanı yemin metninde şu şekilde düzenlenmiştir: “Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim."

Aynı zamanda Anayasa’nın 104. maddesinde: “Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder” denilmektedir.

Bu nedenle de Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve hukukun üstünlüğüne, insan haklarına bağlı olarak görevlerini sürdürmesi gereken Cumhurbaşkanı’nın yurttaşlarımıza yönelik hakaret içeren sözleri asla kabul edilemez, yok sayılamaz. Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilen sözlerin, çağdaş toplumda ve çağdaş Türkiye’de yerinin olmadığı açıktır. Dile getirilen sözler, tüm yurttaşlarımız için onur kırıcı, ayrıştırıcı ve ötekileştiricidir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak Cumhurbaşkanı’nı tüm toplumdan özür dilemeye çağırıyoruz.


Saygı ve sevgilerimizle.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği


03.06.2022