ANAYASA MAHKEMESİ KARARI KAMUOYU DUYURUSU

anayasa-mahkemesi-karari-kamuoyu-duyurusu Anayasa Mahkemesi’nin Hatay Milletvekili Ş. Can Atalay’ın başvurusu üzerine verdiği ihlal kararına önce İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sonra da Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından uyulmaması; hukuk devletinde kabulü mümkün olmayan bir eylemdir.

Anayasa’nın 153. maddesi hükmü gereği Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Hukuk düzenimizde en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’nin kararları; devletin yasama, yürütme, yargı erkleri ve vatandaşları için bağlayıcı ve uyulması zorunlu niteliktedir. Anayasa’nın 11. maddesi gereği de Anayasa hükümleri mutlak bağlayıcıdır. Kademesine bakılmaksızın hiçbir mahkeme ve yargıcın, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymama, karar seçme gibi hak ve özgürlüğü yoktur; bu yönde eylemler yasa dışıdır ve ivedi şekilde önlenmesi gerekir. Hukuk devletini açıkça çiğneyen bu eylemler ortadan kaldırılıp önlenemezse bunun bedelini bir hukuk devletinin verdiği güvence altında yaşamak isteyen tüm yurttaşlar ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.


10.11.2023