Amasya Genelgesi 101 Yaşında

amasya-genelgesi-101-yasinda Ulusal Direnişin İlk Belgesi Amasya Genelgesi 101 Yaşında...

Ulusal Direnişin İlk Belgesi Amasya Genelgesi 101 Yaşında...

19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaşan Mustafa Kemal, buradaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra Havza’ya geçti. Mustafa Kemal, Havza’da yurdun her yanında dağınık durumda bulunan milli örgütleri birleştirip milli direnişi daha etkin bir hale getirmek için vali ve komutanlara bir dizi emirleri gönderdi.
Mustafa Kemal ve yol arkadaşları Havza’dan Amasya’ya hareket ettiler. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önemli hazırlık adımı ve Anadolu direnişinin ilk belgesi olan Amasya Genelgesi, 21-22 Haziran 1919’da Amasya’da hazırlanarak Anadolu’nun doğusundan batısına tüm valiliklere ve birliklere gönderildi. Genelgeyi Kâzım Karabekir Paşa onaylamış, Rauf (Orbay) Bey, Refet (Bele) Bey ve Ali Fuat (Cebesoy) Paşalar da imzalamıştır, genelgeye Amasya Genelgesi adı verilmiştir.
Amasya Genelgesi’nin siyasi tarihimiz açısından önemli sonuçları olmuştur. Amasya Genelgesi ile İstanbul Hükümeti ve padişah ilk kez yok sayılmış, ilk kez ulus egemenliğine dayalı bir yönetimden bahsedilmiş ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir.
Mustafa Kemal'in, yaveri Cevat Abbas Bey’e bizzat yazdırmış olduğu Amasya Genelgesi metninin temel esasları şu şekildedir:
1. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
2. İstanbul hükûmeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor.
3. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için, her türlü baskı ve kontrolden uzak millî bir heyetin varlığı zaruridir.
5. Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas’ta hemen millî bir kongre toplanması kararlaştırılmıştır.
6. Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkılması gerekmektedir.
7. Her ihtimale karşı bu mesele millî bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.
8. Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket ederler.
Amasya Genelgesi‘nin 101. Yılında ebedi önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ve ulusal Kurtuluş Savaşımızın tüm önderlerini saygıyla anıyoruz.


22.06.2020