Açtığımız Davada Yürütmeyi Durdurma Talebimiz

actigimiz-davada-yurutmeyi-durdurma-talebimiz Açtığımız Davada Yürütmeyi Durdurma Talebimiz Oy Çokluğuyla Reddedildi !

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye yönelik Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için ÇYDD tüzel kişiliği, Genel Başkanımız Ayşe Yüksel, Genel Başkan Yardımcıları Nur Gerçel ve Lale Pilatin adına 4 ayrı dava açılmıştı. Davaları Hukuk Birimi avukatlarımız takip etmektedir.

Genel Başkanımız Ayşe Yüksel adına açılan davada Danıştay 10. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması konusunda verilen karar bugün tebliğ edildi. 


Kararda yürütmenin durdurulması istemimiz 2 iyinin kabul, 3 üyenin ret kararıyla oy çokluğu ile reddedildi. Kabul oyu kullanan üyeler, dava dilekçemizde kullandığımız tezleri bire bir kabul etmiş ve kararlarına gerekçe yapmıştır. Ret kararına karşı Danıştay Dava Daireleri Kurulu'na itiraz başvurusu yapacağız. 

Ülkemizin ve hukuk sistemimizin içinde bulunduğu durum karşısında sonuç olumsuz da olsa ümit vericidir. Doğru bildiğimiz yolda tüzüğümüz ve çalışma ilkelerimiz doğrultusunda sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.

 

İstanbul Sözlesmesi Yürütmeyi Durdurma Talebinin Reddi Kararı

 


05.11.2021