9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü

9-aralik-dunya-yolsuzlukla-mucadele-gunu Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından yılın bugünü verilen ödüllere 2019’da Derneğimiz de layık görülmüştü.

Ödülün verilme gerekçesi:

“Türkiye’nin en köklü ve saygın dernekleri arasında bulunan ÇYDD’nin, değerli çalışmalarını yürütürken şeffaflık, hesap verebilirlik ve denetim alanında geliştirdiği uygulamaların, bağışların kullanımına dair ayrıntılı raporlar ve yürütülen projelerin mali yapısına ilişkin veri ve bilgi paylaşımı ile öne çıkarmasıdır.”

2020 ödülleri ise bugün açıklandı. Ödül alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı, Türk Tabipleri Birliği’ni ve Bahadır Özgür’ü gönülden kutlarız.

 


09.12.2020