3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3-aralik-dunya-engelliler-gunu Engellilerin toplumdan yalıtılmadan, toplumsal yaşama katılımının önündeki engelleri kaldırmak, gereksinim duydukları olanakları sağlamak ve haklarının bilincinde olmak öncelikle yapılması gerekenlerin başında geliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1992 yılında aldığı bir kararla, her yıl 3 Aralık’ta kutlanan “Dünya Engelliler Günü”; eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, ekonomik vb. alanlarda engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Engellilerin toplumdan yalıtılmadan, toplumsal yaşama katılımının önündeki engelleri kaldırmak, gereksinim duydukları olanakları sağlamak ve haklarının bilincinde olmak öncelikle yapılması gerekenlerin başında geliyor.

OECD-AB ve Türkiye verilerine göre, dünyada 1 milyar engelli var ve nüfusun yaklaşık \%15’ini oluşturan en büyük azınlık… Türkiye’de ise resmi rakamlara göre 1 milyon 600 bin’e yakın engelli var. Fakat resmi olmayan rakamlara göre bu sayı 6 kat fazla. Bunların \%27’si. 0-21 yaş, \% 36’sı 22-49 yaş, \% 37’si ise 50-64 yaş arasında. Dört engelliden ancak 1’i yardım alabiliyor. Ülkemizde ilkokuldan sonra okulu bırakan engelli oranı \% 60. Yoksulluk/sosyal dışlanmışlık riski altında engellilerin oranı \%77,1. 30-34 yaş arası engellilerin yüksek öğrenimi tamamlama oranı AB’de \%22.1 iken Türkiye’de 6.8.

Engelli öğrenciler ve aileleri eğitim olanaklarından yararlanmak için çaba gösterseler de; empatiden yoksun sosyal çevre, okulların fiziki koşullarının yetersizliği, özel eğitim sınıflarının ve eğitimcilerinin azlığı, sınıfların kaynaştırma eğitimine uygun olmayan koşullarda olması vb. nedenlerle hakları olan hizmeti alamıyor. Devletin desteklediği özel eğitim ve rehabilitasyona ayrılan süre ise yeterli olmadığından amacına ulaşmaktan uzak kalıyor.

Engelli çocukların/gençlerin akranlarıyla birlikte olup, sosyal dışlanmışlık duygusundan kurtulmalarını, evlerine hapsolmadan yaşama dahil olmalarını ve gelecekte istihdama katılabilmelerini sağlayacak haklarının başında eğitim gelmektedir. Bu farkındalık ile,  3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun!


02.12.2019