29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

29-ekim-cumhuriyet-bayramimiz-kutlu-olsun Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri! Yaşasın Cumhuriyet!

Yaşasın Cumhuriyet!

Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ün İlke ve Devrimleri

 

94 yıl önce bugün, iki kahredici güce, emperyalizme ve saltanata karşı yoktan var edilen bir orduyla, görkemli bir Halk Kurtuluş Savaşı sonrası “Cumhuriyet” adlı çocuk doğdu.

 

Cumhuriyet,  bize aydınlanmanın kapılarını açtı. Şeyhülislamın görece fetvaları yerine;  eşitlikçi, evrensel hukuk kurallarıyla yönetilmenin, hurafeler yerine çağdaş bilime dayalı eğitim görme olanaklarına kavuşmanın, kendi kültürümüze dünyanın kültür birikimini katarak çağdaş insan olmanın yolunu gösterdi.

 

Bütün dünyayı hayran bırakan “Aydınlanma Devrimi”mizin tüm kazanımları, parlamenter sistemin kurulup işletilmesi, tüm kararların tartışılarak Meclis’te alınması Cumhuriyet’le yaşama geçti.

 

Cumhuriyet’in amacı, katılımcı bir demokrasiydi. Kadın-erkek, ülkenin her bireyinin özgür ve eşit haklara sahip birer yurttaş olarak sağlıklı bir çevrede, iyi bir yaşam düzeyine ulaşmasını sağlamaktı.

 

Cumhuriyet’in amacı, “yurtta ve dünyada barış”tı.

 

Cumhuriyet’in amacı bütün inanışlara eşit mesafede duran laik bir düzenin kurulması, bu düzenin bizi, din sömürüsünden, dinin siyasete alet edilmesinden, din ve mezhep savaşlarından korumasıydı.

 

Cumhuriyet’in amacı, çağın değişen koşullarının getirdiği sorunlara aklın ve bilimin ışığında çözüm arama yolunu açmaktı; devleti, yaşanabilir bir topluma ulaşmada bir araç kılmaktı.

 

94 yıl önce temeli atılan Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratikleşme yolundaki en büyük güvencesi olan laik yaşam biçiminin yara almasına, birtakım meczupların genç beyinleri esir alarak robotlaştırmasına sessiz kalamayız.

 

Cumhuriyetimizin 94.  yıldönümünde, kendisini yurttaş sayan herkes, çağdaşlaşma çabasını kendi aklıyla değerlendirecek, Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkacaktır.

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, bağımsızlık ve cumhuriyet koşusunda, ulusal egemenlik ve devrimin bütünlenmesi eyleminde her zaman, üyeleri, gönüllüleri ve gençleriyle en önde, var olacaktır.

 

 

Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri! Yaşasın Cumhuriyet!

 


28.10.2017