DUYURULAR
Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Çağrısı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi

Genel Kurul Çağrısı

 

 

Derneğimizin 17 Aralık 2011 tarihli tüzüğünün 14.1 maddesi uyarınca yapılması gerekli 2013 - 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2015 Cuma ve 9 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 09.30’da Zeytinoğlu Caddesi, Necati Cumalı Sokak, No: 24 Etiler – Akatlar – İstanbul adresindeki İSOV Sakıp Sabancı Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacak, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 16 Mayıs 2015 Cumartesi ve 17 Mayıs 2015 Pazar  günü aynı yer ve aynı saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

 

Katılımınızı bekler, saygılarımızı sunarız.

Yönetim Kurulu 

GÜNDEM

 1. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Genel Başkan Prof. Dr. Aysel Çelikel’in açılış konuşması, Genel Kurulun toplantı ve karar yeter sayılarının açıklanması
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanı için bir başkan ve yeteri kadar yazmanın açık oyla seçilmesi
 3. Dernek Yönetim Kurulunun 2013 - 2014 çalışma dönemine ilişkin raporunun okunması, görüşülmesi
 4. Dernek Yönetim Kurulu’nun 2013 - 2014 çalışma dönemine ilişkin hesapları ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması, görüşülmesi
 5. Dernek Denetleme Kurulu’nun 2013  -  2014 çalışma dönemine ilişkin raporunun okunması, görüşülmesi
 6. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrasının Genel Kurul oyuna sunulması
 7. Derneğin 2015 – 2016 çalışma dönemine ilişkin tahmini bütçesinin ve uygulama yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinin görüşülmesi ve oylanması
 8. Yönetim Kuruluna bütçede kalemler arası aktarma yetkisi verilmesinin görüşülüp oylanması
 9. 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin dernek üye aidatının görüşülüp belirlenmesi
 10. Derneğe, gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 11. Şube ve temsilcilik açılması veya şube ve temsilcilik kapatılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 12. Tüzükte değişiklik yapılacak maddelerin görüşülmesi ve oylanması
 13. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.
 14. Dilek ve öneriler

 


21.04.2015