DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ YAŞAM TOPLULUĞU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ YAŞAM TOPLULUĞU ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Çankaya Şubesi Başkanı Bülent İlik, Düzce Üniversitesi'nde Çağdaş Gençlerle Deneyimlerini Paylaştılar

Düzce Üniversitesi Çağdaş Yaşam Topluluğu, ilk etkinlik olarak, "Çağdaş Yaşam Felsefesi ve Türkiye'de Gençlik ve Gönüllülük" konulu söyleşisini 25.02.2015 saat 17.00'de Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Topluluk Başkanı Onur Alkan, Çağdaş Yaşam Topluluğu hakkında kısa bir bilgi verirken, Akademik Danışmanımız Prof Dr. C. Elif Öztürk, çağdaş yaşamın öneminden bahsetti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bülent İlik katılanlara çok değerli bilgiler ve deneyimlerden bahsetti. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.


27.02.2015